Premies

Uw monument laten erkennen als 'Open Erfgoed'

 

Indien uw beschermde erfgoedsite als ‘Open Erfgoed’ wordt erkend, kan u rekenen op een verhoogde restauratiepremie van 80% i.p.v. de 40% die standaard wordt gehanteerd. Deze erkenning dient te gebeuren in het kader van de opmaak van een beheersplan voor de site en kan betrekking hebben op een beschermd goed, een erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een op zichzelf staand geheel vormt.

 

Lees meer...

 

 

Weet dat je een onderzoekspremie kan aanvragen!

 

Voor de opmaak van een herbestemmingsonderzoek, een beheersplan of het uitvoeren van een vooronderzoek (*) kan men bij de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap een premie aanvragen. Dit is echter enkel mogelijk mits het een beschermd gebouw of landschap betreft.

 

Lees meer...

 

 

© 2018 Erfgoedstudio