Kasteel Beauvoorde

Kasteel van Beauvoorde, Veurne

Herbestemmingsonderzoek met reeds gerealiseerde openstelling

In 2002 werd een nieuw openstellingsplan ontwikkeld voor het kasteel Beauvoorde en het omsloten parkdomein. Dit omvatte de bouw van een nieuw onthaal en de re-integratie ervan in de bestaande historische omgeving. Daarnaast werden diverse ruimtes functioneel aangepast om zowel commerciële, maatschappelijke als culturele activiteiten op de site mogelijk te maken. Op deze wijze werd deze erfgoedsite opnieuw toegankelijk en geïntegreerd in de lokale gemeenschap en omgeving. De betrokkenheid van lokale verenigingen werd sterk geactiveerd en de site werd voor individuele bezoekers opengesteld.

 

Voor het parkdomein en de achterliggende landschappen werd in 2009 een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgemaakt met het oog op een efficiënter gebruik van het erfgoedlandschap naar diverse doelgroepen en activiteiten toe. Dit plan omvatte een aantal ingrepen op het domein waardoor het gebruik ervan sterk zal verbeteren en de globale rendabiliteit van de site zal toenemen. Zo wordt een centrale parking voorzien die voor meerdere functies in het dorp aangewend kan worden. De toegankelijkheid van het park voor het technisch beheer en de logistieke ondersteuning van evenementen zal sterk worden verbeterd. Technische & logistieke infrastructuur voor buitenactiviteiten en/of verhuur werden in het plan voorzien, alsook de nodige locaties & inrichting voor educatieve & sportieve activiteiten.

 

Eigenaar: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Onze opdracht: coördinatie & aansturing (als Herbestemmingscoördinator van Erfgoed Vlaanderen vzw)

Jaar: 2013

i.s.m.: Architectenbureau Govaert &Vanhoutte (Brugge), Buro voor Vrije Ruimte (Gent) & Ontwerpbureau Sien (Brussel)

© 2018 Erfgoedstudio