Kasteel De Lovie

Het beschermde kasteeldomein De Lovie is gelegen tussen het centrum van Poperinge en de deelgemeente Krombeke. Het kasteel, een toonbeeld van neo-renaissance stijl, en de omliggende Engelse landschapstuin werden ontworpen door de Kortrijkse architect Pierre Croquison, die later de provinciale architect van West-Vlaanderen zou worden.

 

In de 19de eeuw was het gebruikelijk bij de gegoede burgerij en aristocratie om voor de zomerperiode een buitenverblijf aan te schaffen waar men kon genieten van licht, lucht en ruimte. Daarna kende het gebouw een aantal bewogen tijden o.m. toen het tijdens WO I het hoofdkwartier werd van de Engelse en Franse strijdkrachten in de streek van Ieper. Vervolgens werd het kasteel ingericht als provinciaal sanatorium voor de behandeling van tuberculose. Vanaf deze periode kende de kasteelsite een grote uitbreiding met diverse paviljoenen en logistieke gebouwen.

 

Het kasteel werd tot voor kort gebruikt als administratief centrum voor de huidige eigenaar vzw De Lovie, actief in de opvang van mensen met een beperking. In een eerste fase van het onderzoek werden de historische functionele aanpassingen en gebruiken in kaart gebracht. Daarnaast werd o.b.v. een maatschappelijke en economische analyse van diverse sectoren en gespreken met heel wat lokale en regionale stakeholders de mogelijke noden en verwachtingen in kaart gebracht. Zo werden een aantal herbestemmings-scenario’s bepaald die dan verder inhoudelijk, functioneel en economisch worden uitgewerkt.

Kasteel De Lovie, Poperinge

Herbestemmingsonderzoek

Eigenaar: vzw De Lovie

Onze opdracht: Herbestemmingsonderzoek Kasteel De Lovie

Jaar: 2016-2017

i.s.m. Vandendriessche nv (Ieper)

© 2018 Erfgoedstudio