Oosteroeverduinen

Oosteroeverduinen, Oostende

Masterplan herbestemming Oosteroever – 400 jaar militaire aanwezigheid

In de duinenzone tussen de havengeul van de Oostendse haven en het Fort Napoleon ligt meer dan 400 jaar militaire geschiedenis. Voor het gebied rond het Fort Napoleon en de Hundius batterij uit WOII werd een landschapsbeheersplan opgesteld om het beheer en de openstelling van dit gebied te optimaliseren en de diverse ontwikkelingen en/of projecten in het gebied met elkaar te laten aansluiten. Er werd speciaal aandacht besteed aan de re-integratie en ontsluiting van de beschermde bunkers binnen de nieuwe stedelijke ontwikkeling van het Oosteroever gebied.

 

De binnen dit gebied aanwezige diversiteit aan waardevolle projecten rond erfgoed, natuur, recreatie, wetenschap, educatie en toerisme was tevens de aanzet tot de opmaak van een masterplan ontsluiting Oostende ‘Oosteroever’. Deze studie schetst de mogelijkheden om door participatie, samenwerking & coördinatie vanuit diverse invalshoeken aan het duinengebied een meerwaarde te bieden voor zowel recreanten, bewoners, toeristen en gebruikers ervan.

 

Eigenaars: Herita vzw, Natuurpunt vzw, Buitengoed vzw en Westtoer

Onze opdracht: coördinatie (als Manager Erfgoedbeheer van Herita vzw)

Jaar: 2011

i.s.m. Buro voor Vrije Ruimte (Gent) en Ontwerpbureau Sien (Brussel)

© 2018 Erfgoedstudio