Schildersatelier Hingene

Schilderatelier bij Kasteel d'Ursel, Hingene (Bornem)

Herbestemmingsonderzoek

In het beschermd en waardevol park rond het Kasteel d’Ursel ligt het schildersatelier gebouwd op het einde van de 19de eeuw als werkatelier voor hertogin Antonine de Mun. Het park en kasteel zijn eigendom van de Provincie Antwerpen die voor het atelier een herbestemmingsonderzoek liet uitvoeren.

 

Het nieuwe concept bestaat uit een vakantiewoning en overnachtingsmogelijkheid voor zakenlui. Naast een historische benadering werd zowel een toeristisch als een commercieel marktonderzoek gevoerd, met benchmark naar buitenlandse voorbeelden. Dit resulteerde in een haalbaar ruimtelijk plan voor de realisatie van 3 kwaliteitsvolle kamers die zowel door fietstoeristen als zakenlui gehuurd kunnen worden en dit voor korte of langere termijn. Een samenwerking met bestaande regionale hotels was het uitgangspunt om tot een rendabel project te komen.

 

Dit herbestemmingsonderzoek was de basis voor de business case die Koen De Vlieger-De Wilde, directeur van het kasteel opmaakte om bij de Provincie Antwerpen te pleiten voor de restauratie en herbestemming van het atelier. In het najaar van 2015 werd het voorstel door de provincie goedgekeurd en kunnen de voorbereidende werkzaamheden starten.

 

www.kasteeldursel.be

“Christophe heeft zich echt vastgebeten in het dossier. Hij leverde een doordachte visie op de herbestemming. Hij berekende ook de kostprijs van de restauratie en de realistische opbrengst van de vakantiewoning/B&B. Kortom: het perfecte businessplan om de beleidsmakers mee te overtuigen!”

 

Koen De Vlieger-De Wilde, directeur van het Kasteel

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen

Onze opdracht: herbestemmingsonderzoek

Jaar: 2015

© 2018 Erfgoedstudio