Beheersplannen

Beheersplannen


Een beheersplan bepaalt hoe men op langere termijn de erfgoedwaarden van een beschermd relict wil behouden, herstellen en zelfs verbeteren. Naast een globale visie met doelstellingen, omvat een beheersplan een inventaris van alle aspecten die waardevol zijn, zowel op landschappelijk, bouwkundig als archeologisch vlak. Het is een praktisch document met concrete maatregelen dat als leidraad kan dienen voor het dagelijks beheer van het erfgoed.

 

Wanneer nodig?

| Voor het uitvoeren van werken aan een beschermd stads- en dorpsgezicht, erfgoedlandschap of archeologische site en - vanaf 1 januari 2022 - aan UNESCO-werelderfgoed

| Voor het bekomen van een erkenning ‘Open erfgoed’ of ZEN-erfgoed

| Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan cultuurgoederen wanneer deze niet opgenomen zijn in het beschermingsbesluit

| Bij een meerjaren (erfgoed)premieovereenkomst

| I.k.v. een vermindering van personenbelasting wanneer de werkzaamheden niet opgenomen zijn op de lijst van de vastgestelde werken

| Voor werkzaamheden die in aanmerking komen bij verwerving met verlaagde registratie- en schenkingsrechten