Beheersplannen

Beheersplannen


Een beheersplan bepaalt hoe men op langere termijn de erfgoedwaarden van een beschermd relict wil behouden, herstellen en zelfs verbeteren. Naast een globale visie met doelstellingen, omvat een beheersplan een inventaris van alle aspecten die waardevol zijn, zowel op landschappelijk, bouwkundig als archeologisch vlak. Het is een praktisch document met concrete maatregelen dat als leidraad kan dienen voor het dagelijks beheer van het erfgoed.

 

Wanneer nodig?

| Voor het uitvoeren van werken aan een beschermd stads- en dorpsgezicht, erfgoedlandschap of

   archeologische site en - vanaf 1 januari 2022 - aan UNESCO-werelderfgoed

| Voor het bekomen van een erkenning ‘Open erfgoed’, ZEN-erfgoed of cultuurgoederen

| Voor een meerjaren (erfgoed)premieovereenkomst

| Voor het uitvoeren van werken die niet op de lijst van 'vastgestelde werken' staan

  i.k.v. een vermindering van personenbelasting

| Voor verlaagde registratie- en schenkingsrechten