Open erfgoed

Open erfgoed


De erkenning als ‘Open erfgoed’ is een kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid voor erfgoed dat op regelmatige basis kwaliteitsvol ontsloten wordt voor een breed publiek. Er worden een aantal criteria vooropgesteld waaraan het opengesteld erfgoed moet voldoen. Deze hebben betrekking op de manier en frequentie van openstelling, de uitgebouwde publiekswerking, acties naar specifieke doelgroepen, de toegankelijkheid van de site, de wijze waarop de site beheerd wordt en de samenwerking met andere erfgoedsites.

 

Het erkenningstraject kan worden opgestart o.b.v. de plannen om de site tot ‘Open erfgoed’ in te richten, maar deze plannen dienen na een termijn van maximaal zes jaar gerealiseerd te zijn. Na de goedkeuring als ‘Open erfgoed’ - en zelfs reeds tijdens het erkenningstraject - kan men een maximale premie van 60% voor restauratiewerken bekomen en een premie van 20% voor werken i.k.v. een verbeterde toegankelijkheid van de site. Een goedgekeurd beheersplan is noodzakelijk om van deze verhoogde premies te kunnen genieten.


Meer weten over beheersplannen?

Meer weten over premies?


NB: 'Open erfgoed' is een nieuw begrip sinds 2015. In onze referenties hieronder worden ook eerdere projecten opgenomen waarbij de nadruk lag op een kwaliteitsvolle publieksontsluiting.