Onderzoekspremie

Weet dat je een onderzoekspremie kan aanvragen!


Voor de opmaak van een herbestemmingsonderzoek, een beheersplan of het uitvoeren van een vooronderzoek (*) kan men bij de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap een premie aanvragen. Dit is echter enkel mogelijk mits het een beschermd gebouw of landschap betreft.


Met een herbestemmingsonderzoek kan men de mogelijkheden laten analyseren om het erfgoed een nieuwe invulling te geven waardoor het opnieuw een maatschappelijke en/of commerciële functie krijgt.


Een beheersplan legt vast welke werken, handelingen & maatregelen nodig zijn om de erfgoedwaarden en andere kenmerken van het erfgoed in stand te houden, te verbeteren of te herstellen. Een dergelijk plan is meer dan een opsomming van het technisch beheer (zowel restauratie en onderhoud) van een site.  Het bevat ook een visie op de openstelling, de ontsluiting, het functioneel gebruik en het praktisch beheer. Een beheersplan wordt doorgaans opgemaakt nadat men één herbestemmingsscenario in de praktijk verder wil gaan uitwerken of realiseren. Indien men met de erfgoedsite in aanmerking wenst te komen als 'Open Erfgoed' dient in het beheersplan een afzonderlijk deel te worden opgenomen waarin aangetoond wordt dat voldaan is aan alle nodige voorwaarden. Lees meer...


Ten slotte kan men als voorbereiding van restauratiewerken, van de inrichting van een landschap of zelfs i.k.v. een herbestemmingsonderzoek gerichte bijkomende (voor)onderzoeken laten uitvoeren.  Afhankelijk van het noden kan men bvb. een archiefonderzoek laten uitvoeren, een analyse in situ van de verschillende bouwfases van een gebouw, een studie van aanwezige stabiliteitsproblemen, een archeologisch onderzoek in een gebouw of landschap, etc.


Over al deze domeinen beschouwd, kan men jaarlijks één onderzoekpremie aanvragen t.b.v. 80% van de studiekost met een maximum premie van 20.000 EUR.  Sinds 1 januari 2016 komt de niet-recupereerbare BTW niet langer in aanmerking voor financiering.


(*) materiaal-, bouw- of stabiliteitstechnisch onderzoek, bouwhistorisch of archeologisch onderzoek.

© 2018 Erfgoedstudio