Visie

Méér dan een nieuwe inhoud voor oude stenen!


Een duurzame herbestemming is meer dan een waardevol gebouw, site of landschap een nieuwe bestemming geven. Waar een traditionele benadering voor een herbestemming veelal vastloopt, kan een integrale en trajectgebonden benadering vanuit diverse invalshoeken een mooi alternatief vormen.


Erfgoedstudio hanteert hierbij 5 essentiële principes:

Multidisciplinair

Zoals elk erfgoed op zich uniek is, is elk herbestemmingsproject dit ook! Daarom wordt per project een team op maat bij elkaar gebracht van diverse specialisten, afhankelijk van de gestelde uitdagingen. Met deze unieke combinatie en een doorgedreven interactie van kennis, kunde, vaardigheden en creativiteit kan een breed scala aan herbestemmingsvraagstukken onderzocht worden.


Zo krijgt men een duidelijk beeld van de (on)mogelijke toekomst voor het erfgoed.

Praktijkgedreven aanpak

Er bestaan heel wat theoretische modellen om een herbestemming aan te pakken, maar de ontelbare variaties in de realiteit maken elk project anders. Daarom werken wij in hoofdzaak met ervaringsdeskundigen die reeds hun strepen hebben verdiend met herbestemmings- en/of vastgoedprojecten.  Men leert veel uit goede projecten, maar zo mogelijk nog meer uit dingen die ooit fout liepen.  Door al deze ervaringen te bundelen, willen wij een herbestemmingsstudie afleveren die bruikbaar en haalbaar is, en niet zomaar een mooi document dat nadien dode letter blijft.

Co-creatie

Een herbestemming heeft pas kans op slagen als ze breed gedragen wordt door diverse partijen. Een bottom-up benadering vanuit een interactie met eigenaars, gebruikers, partners, omwonenden, lokale stakeholders,… kan voor de initiatiefnemers van een herbestemmingsproject heel wat ‘drive’ en ondersteuning bieden die doorgaans tot betere resultaten leiden.

Flexibele herbestemming

Een herbestemmingsproject is meer levensvatbaar indien het een oplossing kan bieden voor de maatschappelijke, ruimtelijke, culturele, vastgoedmatige,… uitdagingen van een regio. We kunnen hierbij inspelen op de huidige (al dan niet tijdelijke) behoeften, maar moeten ook klaar zijn voor toekomstige uitdagingen. Alternerende functies, medegebruik en ruimtelijke aanpasbaarheid zijn daarom sleutelbegrippen in een herbestemming


Meer dan projectontwikkeling

Een klassieke projectontwikkelaar is meestal enkel geïnteresseerd in het realiseren van een mooi (ver)bouwproject: een mooie gevel, op een mooie locatie,… met een mooi rendement. Erfgoedstudio pleit er echter ook voor om ‘gebruik’ & ‘beleving’ als noodzakelijke elementen in een herbestemming mee te nemen en dit al van in de conceptfase. Een herbestemming stopt immers niet bij een materiële restauratie of invulling. De uitdaging is om het erfgoed voor een langere termijn te vrijwaren voor verval en het optimaal te laten ontplooien waardoor het opnieuw een actieve rol krijgt voor een zo breed mogelijke doelpubliek.

Herbestemmen is dus meer dan een nieuwe inhoud geven aan een hoop stenen!

© 2018 Erfgoedstudio