Barisdamhoeve

Barisdamhoeve | Beheersplan

Kortemark | 2017-2018

Opdrachtgevers

| Privé-eigenaar
| Gemeente Kortemark

De Barisdamhoeve in Kortemark is gelegen aan de strategisch belangrijke overgang tussen de Handzamevaart en de Handzamebeek en gaat terug tot een oude versterkte kasteelhoeve uit de 14de eeuw. 


Aan de Barisdambrug, op de plek waar beide waterlopen samen komen, was vanaf de 17de eeuw een handelsplaats met havengeul (een zogenoemde ‘landing’) waar koopwaar werd overgeslagen op kleinere sloepen.  Dankzij deze economische activiteiten ontwikkelde de Barisdamhoeve zich tot een economische belangrijke plek.  In WO I lagen er ten tijde van de stellingenoorlog Duitse verdedigingsposten in het gebied en werd het terrein regelmatig gebombardeerd.


Vandaag zijn er nog enkele waardevolle landschappelijke getuigenissen van de historische ontwikkeling zoals de typische dreven en wilgenrijen, de authentieke trajecten van de ontwateringsgrachten in de Handzamevallei en contouren van de vroegere handelsgeul aan de Barisdambrug.


De site is beschermd als dorpsgezicht en de hoeve als monument.  Het opgestelde beheersplan geeft een duidelijk kader voor een duurzaam toekomstig beheer met respect voor de erfgoedwaarden van de site en de leefkwaliteit van de bewoners ervan.