Over ons

Wie zijn wij?

 

Onze integrale aanpak maakt ons uniek binnen de erfgoedsector. We zijn (bijna) van alle markten thuis als het aankomt op erfgoed. En dan niet alleen in de meer ‘traditionele’ domeinen als bouwhistorisch of materiaaltechnisch onderzoek of het opmaken van een beheersplan, maar ook in marktonderzoek, financiële haalbaarheidsstudies, juridische (beheers)structuren,… Niet dat we expert zijn in ál deze domeinen, maar we hebben een netwerk van competente specialisten die we erbij kunnen roepen indien het project die extra verdiepingsslag vraagt.


Erfgoedstudio biedt maatwerk en een totaalconcept in de diepte en de breedte, voor klein tot monumentaal erfgoed. Wij zijn géén architectenbureau, noch projectontwikkelaars.

Christophe Soulliaert is de drijvende kracht achter Erfgoedstudio. Hij is al meer dan 25 jaar actief betrokken bij het herbestemmen, restaureren, exploiteren & onderhouden van erfgoed. En dit zowel als uitvoerder van restauratieprojecten, beheerder van erfgoed, eigenaar en als extern adviseur voor projecten met waardevol beschermd erfgoed.


Christophe is Industrieel Ingenieur Bouwkunde en volgde bijkomende opleidingen monumenten- en landschapszorg aan het Henry Van de Velde Instituut (Antwerpen) en aan het Centrum Lemaire (KULeuven).M | 0496 86 27 71

E | christophe@erfgoedstudio.be

Do(minique) Moens is economiste van opleiding met een bijkomende master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Ze leidde in het verleden de financiële en organisatorische kant van de middenveldorganisatie Erfgoed Vlaanderen die in Vlaanderen een aantal belangrijke erfgoedsites onder haar beheer had.


Ze is expert in financiële analyse, planning & modelling en houdt zich binnen Erfgoedstudio vooral bezig met de financiële kant van de

herbestemmingstrajecten.M | 0473 40 37 78

E | do@erfgoedstudio.be