Steunmaatregelen

Financiële & fiscale ondersteuning


De overheid voorziet diverse steunmaatregelen om eigenaars van een bescherm pand te ondersteunen bij het duurzaam behoud en beheer van hun erfgoed.  


We bespreken deze hieronder in drie categorieën

| Premies voor werkzaamheden
| Premies voor vooronderzoeken
| Andere steunmaatregelen

Premies voor werkzaamheden

 

De basispremie voor werken aan beschermd erfgoed bedraagt vandaag 40% en is aan te vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

 

Er is een verhoogde premie van 60% mogelijk voor beschermde onderwijsgebouwen, gebouwen in gebruik voor erkende erediensten (met een kerkenbeleidsplan), maalvaardige en voor het publiek ontsloten molens, gebouwen in eigendom van lokale overheden met een publieke functie en erkend ZEN-erfgoed of ‘Open erfgoed’.

 

Bijkomend kan men nog een aanvullende premie van 10% bekomen mits een kwaliteitsvol dagelijks beheer van het erfgoed. Ook voor stichtingen en verenigingen die het beheer van erfgoed tot doel hebben wordt een extra premie van 10% voorzien.

 

Voor erkend ‘Open erfgoed’ is er tenslotte nog de mogelijkheid om een premie van 20% aan te vragen voor werken die gericht zijn op een verbetering van de inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het erfgoed.

Premies voor vooronderzoeken

 

Bij het Agentschap Onroerend Erfgoed kan men tevens een premie aanvragen voor het uitvoeren van vooronderzoeken op beschermde sites. Dit kunnen onderzoeken zijn op het vlak van de herbestemming van het erfgoed, het uitvoeren van een energie-audit, een stabiliteitsstudie of een bouwhistorisch, bouwtechnisch of materiaaltechnisch vooronderzoek. 


De premie bedraagt 80% van de kost van het vooronderzoek, maar is beperkt tot 20.000 EUR per jaar per site en per categorie.

Andere steunmaatregelen

 

Naast deze premies zijn er ook een aantal fiscale voordelen voor beschermd erfgoed. Zo kan men in aanmerking komen voor verlaagde registratie- en schenkingsrechten, mits herinvestering van het bespaarde bedrag in het beschermd erfgoed binnen een welbepaalde termijn.

 

De kosten voor werkzaamheden aan een erfgoedpand kunnen ook ingebracht worden in de personenbelasting indien ze niet werden gefinancierd met een erfgoedpremie.

 

Tenslotte verstrekt de Participatie Maatschappij Vlaanderen ook erfgoedleningen met een gunstige rentevoet. Deze lening kan niet enkel gebruikt worden voor werkzaamheden die het erfgoed herstellen of verbeteren, maar ook voor de praktische inrichting van ruimtes of het plaatsen van de nodige technieken. De lening kan zowel worden aangevraagd voor beschermd erfgoed, als voor panden die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staan. Afhankelijk van de hoedanigheid van de aanvrager (bedrijf of particulier) is deze lening al dan niet combineerbaar met een erfgoedpremie.