Dorpsgezicht Zomergem

Beschermd dorpsgezicht Zomergem | Beheersplan

Zomergem | 2017-2018

Opdrachtgever | Gemeentebestuur Zomergem

Partner | Antea Group (Antwerpen)

Het centrum van Zomergem werd in 1995 beschermd als dorpsgezicht.  De gemeente Zomergem had nood aan een gedetailleerd beheersplan met een duidelijke visie op het het toekomstig beheer van de diverse waardevolle gevels in het dorpscentrum.


Zomergem heeft gedurende beide Wereldoorlogen een bewogen periode gekend, waarin het ten prooi viel aan zware bombardementen.  Hierdoor werd het huidige dorpsbeeld in hoofdzaak na WO II ontwikkeld.  De gemeente kende in de eerste helft van de 20ste eeuw ook een economische bloei door de aansluiting met grootstad Gent via een buurtspoorweglijn.  Heropbouw- en interbellum-architectuur zijn dus beeldbepalend in het huidige dorpscentrum.


Erfgoedstudio analyseerde en inventariseerde elk gebouw binnen de beschermde zone met een individuele erfgoedwaardering als resultaat.  Er werd een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen om de aanwezige erfgoedwaarden te behouden, te herstellen of verder te ontwikkelen.


Het resultaat is een praktisch bruikbare leidraad met nodige voorstellen van beleidsmaatregelen die de gemeente verder kan hanteren voor het behoud van de erfgoedwaarden in het dorpscentrum van Zomergem.