Herkenrode beheersplan

Abdijsite Herkenrode | Landschapsbeheersplan

Hasselt | 2013

Eigenaar | Agentschap Natuur en Bos

Partner | Ars Horti (Antwerpen)

Uitgevoerd als Herbestemmingscoördinator bij Erfgoed Vlaanderen vzw

De Abdijsite Herkenrode heeft haar oorsprong in de 13de eeuw en was één van de rijkste en meest vooraanstaande cisterciënzerinnenabdijen van de Lage Landen. Het gebied werd in 1998 aangekocht door de Afdeling Natuur & Bos van de Vlaamse Gemeenschap.  Voor de toekomstige ontwikkeling en het beheer van de 100 ha natuur- en cultuurlandschap werd in nauwe samenwerking met de betrokken partners (Stad Hasselt, het Agentschap Natuur en Bos, de zusters van het Heilig Graf en vzw Abdijsite Herkenrode) een landschaps-beheersplan opgemaakt om deze erfgoedsite een bestendige toekomst te geven.


Dit plan ontwikkelde een visie waarbij een evenwichtig beheer werd uitgestippeld tussen recreatie, landbouw, horeca, natuur en erfgoed. 

De twee erfgoedsites centraal in het gebied nl. de Abdijsite Herkenrode en de kloostergemeenschap van de Zusters van het Heilig Graf, werden ontwikkeld als één toegangspoort tot de omliggende Demervallei. 

Er werd een bijzondere aandacht gegeven aan het beschermd landschappelijk park, het herstel en ophogen van de historische waterhuishouding doorheen het landschap en het herstel van het historische vijvergebied.


Tenslotte werd de toegankelijkheid van het gebied verbeterd door het kanaliseren van de bezoekers- en gebruikersstromen en werden de zones voor de herbestemming (nieuwe functies) van zowel het landschap als de gebouwcomplexen afgebakend zodat het beheer kon worden afgestemd op het gebruik.