Kloosterschool Maricolen

Kloosterschool zusters Maricolen | Beheersplan

Maldegem | 2018-2019

Opdrachtgever | vzw Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem

Partner | AIKO Architecten (Maldegem)

De kloostersite van de Zusters Maricolen in Maldegem werd in 2004 beschermd als representatief voorbeeld van schoolarchitectuur binnen een landelijke dorpsgemeenschap in de tweede helft van de 19de eeuw. Gelegen aan de rand van het dorpsplein van Maldegem, recht tegenover het stadhuis, heeft het schoolcomplex ook een beeldbepalende en stedenbouwkundige waarde. Het centrale U-vormig gedeelte van de site werd gebouwd in 1875-1877. De school kende op korte tijd een grote groei in aantal leerlingen en personeelsleden waarvoor in het begin van de 20ste diverse aansluitende vleugels en een grote kapel eeuw werden gerealiseerd.  Ook tijdens het Interbellum werd de school nog sterk uitgebreid. In de jaren ’60 van vorige eeuw werd tenslotte een derde grote bouwcampagne gerealiseerd, wat leidde tot de huidige, sterk verdichte opbouw en indeling van de site.


Voor de opmaak van het beheersplan waren de geschreven kronieken van de zusters een belangrijk bron om opeenvolgende en complexe bouwfasen van de site duidelijker in kaart te brengen. Door een bijkomende analyse in situ werden alle historische erfgoedelementen in kaart gebracht. Het interieur van de gebouwen werd reeds op meerdere plaatsen aangepast of heringedeeld, dus het was van belang om de originele indeling opnieuw in kaart te brengen.


In de toekomstige ontwikkeling van de school wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd in nauwe samenhang met de historische gebouwen op de site. Hiervoor was het van belang om de huidige toestand van de site te zuiveren door haar opnieuw naar haar originele ruimtelijke vorm en indeling terug te brengen. Enkel zo kan ze evenwichtig in dualiteit gaan met het ontwerp van de nieuwbouw.