Oosteroeverduinen beheersplan

Oosteroeverduinen | Landschapsbeheersplan

Oostende | 2013

Eigenaars | Agentschap Onroerend Erfgoed | Afdeling Kust

Partner | Buro voor Vrije Ruimte (Gent) | MinO (Nieuwpoort)

Uitgevoerd als Herbestemmingscoördinator bij Erfgoed Vlaanderen vzw

De omgeving rond het Fort Napoleon te Oostende wordt gekenmerkt door militair en maritiem erfgoed.  Door de unieke ligging in de Oosterduinen heeft het gebied heel wat potentieel voor de ontwikkeling van inheemse fauna en  flora.  Er komt echter wel wat druk op dit waardevol gebied vanwege recreanten en toeristen, de mogelijke komst van een nieuwe jachthaven en de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke wijk op de Oosteroever.


Daarom was het noodzakelijk om voor dit gebied een landschapsbeheersplan om te stellen zodat alle waarden behouden worden voor toekomstige generaties.  Het beheersplan omvat naast een grondige analyse van de aanwezige waarden en historiek, ook heel wat uitgangspunten voor de toekomstige ontsluiting en beleving van het gebied.  Dit met respect voor (het evenwicht tussen) natuur, erfgoed, toerisme en stedelijke ontwikkeling.


Er werd een concept en visie ontwikkeld waarbij de toegankelijkheid van het gebied werd geoptimaliseerd en waarbij het Fort Napoleon als toegangspoort fungeert naar het aansluitende duinengebied.  De beschermde batterij Hundius (WO II) werd via een gelaagde padenstructuur opnieuw bereikbaar voor het publiek en dit met respect voor de aanwezige natuurwaarden.  De realisatie van het glacis en de bedekte wegen rond het Fort Napoleon werd mee in het plan opgenomen en er kwam een visie omtrent wandel- en fietsroutes en openbare verlichting in het gebied.


Daarnaast werd duidelijk vastgelegd hoe het landschap via een beheer van begrazing en maaien opnieuw in natuurwaarden kon verhogen.  De taken inzake beheer werden over de diverse partners verdeeld.