Erfgoedwaarderingsplan Beernem

Waarderingsplan bouwkundig erfgoed |

Inventarispanden gemeente Beernem

Beernem | 2018-2019

Opdrachtgever | Gemeentebestuur Beernem

Partner | Studiebureau Monumentenzorg (Tessenderlo)

Sinds de wijziging van het erfgoeddecreet en erfgoedbesluit zijn de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor het adviseren van stedenbouwkundige aanvragen voor of sloopvergunningen van gebouwen die door het Agentschap Onroerend Erfgoed werden opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed.  Het is daarom belangrijk dat de gemeenten een duidelijk beeld krijgen van wat in hun  gemeente nog aanwezig is van waardevol niet beschermd erfgoed.


De gemeenten Zedelgem en Beernem, beide gemeenten uit het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst Raakvlak, wilden daarom een duidelijk en realistisch kader krijgen waarmee ze daarna aan de slag kunnen gaan. Door het opstellen van een erfgoedwaarderingskaart wordt aan elk bouwkundig relict in hun gemeente, dat niet gesloopt werd, een specifieke waarde toegekend.  Dit gebeurt zowel op basis van de erfgoedwaarden, de stedenbouwkundige waarden als de technisch-economische waarden. Door een dergelijke waardering kan men op een objectieve manier aan elk pand een classificatie geven van zeer waardevol en beschermingswaardig naar neutrale waarde met mogelijkheid tot integrale sloop.