Bloemmolens

Bloemmolens | Herbestemming

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedwaarden | Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel  

Herbestemming

Wonen | Kantoren

Diksmuide | 2018-2020 (in uitvoering)

Opdrachtgever | Industrieel Wonen

Partner | Monument in Ontwikkeling (Nieuwpoort)

De geschiedenis van de Bloemmolens van Diksmuide gaat terug tot 1836. Het nieuwe industriële complex dat bij de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog aan de samenvloeiing van de IJzer en de Handzamevaart werd gebouwd, omvatte net zoals de vooroorlogse fabriek een grootmaalderij en een olieslagerij. De site kende in de tweede helft van vorige eeuw een economische bloei met de verwerking en verhandeling van graan. Het gebouw kreeg na haar industriële activiteiten een herbestemming als museum en kende toen een korte heropleving. Vandaag staat de site opnieuw leeg en is de herbestemming aan herbestemming toe...


Het pand werd na het stopzetten van haar industriële activiteiten in 1995 quasi onmiddellijk beschermd als monument. Heel wat authentieke machines en andere inboedel werden mee opgenomen in het beschermingsbesluit. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het hergebruik en de transformatie van de site naar een nieuwe invulling.


Erfgoedstudio hielp mee een duidelijk kader uit te werken om een te vinden tussen het nieuw functioneel gebruik en het behoud van deze erfgoedelementen en erfgoedwaarden. Deze ruimtelijke, historische en praktische analyse vormt de basis voor het herbestemmingsonderzoek en de opmaak van het beheersplan.