Brouwerij Timmermans

Brouwerij Timmermans | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedelementen | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Financiële haalbaarheidsanalyse 

Herbestemmingsopties

Brouwerij | Cultuur-toerisme | MICE | Reca

Itterbeek | 2022-2023

Opdrachtgever | Martin's Brewery

Partners | a2o Architecten (Brussel & Hasselt) 

In Itterbeek, op minder dan tien kilometer van het centrum van Brussel, brouwt Timmermans al sinds 1702 op ambachtelijke wijze zijn karakteristieke lambiek. De brouwerij was toen bekend onder de naam ‘De Mol’ en was historisch niet alleen een brouwerij, maar ook boerderij, fruitkwekerij, mouterij en café. De site bestaat uit verschillende historische gebouwen zoals de brouwerij, de voormalige mouterij, het silogebouw, de biermaturatiemagazijnen en de brouwerswoning. 


De brouwerij is vandaag nog steeds in gebruik; op de site is het integrale productieproces van lambiek met de nodige opslagruimtes, technische lokalen, bottelarij en vatenlijn ondergebracht. In 2023 zullen de bottelarij en vatenlijn verhuizen en komt een substantieel deel van het pand leeg te staan.


In dat kader werd een herbestemmingsstudie uitgevoerd om te onderzoeken welke nieuwe functies in het pand geïntegreerd kunnen worden in synergie met het brouwproces dat onlosmakelijk met de site verbonden blijft. Na het bouwhistorisch onderzoek en de regionale marktanalyse werden verschillende scenario’s onderzocht op hun ruimtelijke en financiële haalbaarheid.