Hoeve Leffinge

Historische hoeve Leffinge | Herbestemming

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedwaarden | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Ontwerpend onderzoek | Begeleiding uitvoering

Herbestemming | Wonen

Middelkerke | 2019-2020

Opdrachtgever | Privé-eigenaar

Partner | Jonckheere ir-architecten (Brugge)

In het dorpscentrum van Leffinge ligt een L-vormige 18de eeuwse historische hoeve die ontstaan is uit een kleine dwarsschuur en een klein boerenhof aan de straatzijde (site niet beschermd, maar op de inventaris van het bouwkundig erfgoed). Via meerdere verbouwingen en uitbreidingen werden beide gebouwen in de loop van de 19de eeuw met elkaar verbonden. De hoevesite kwam door de vele woonuitbreidingen en verkavelingen in het dorpscentrum in een meer verstedelijkte omgeving te liggen. De site stond al ruimte tijd leeg en veel initiatieven om de site een nieuwe herbestemming te geven gingen om diverse redenen niet door.


Na een bouwtechnische en bouwhistorische analyse van de site werden de belangrijkste erfgoedelementen en erfgoedwaarden van de gebouwen in kaart gebracht. Op basis van de ruimtelijke analyse en binnen het kader van het reeds ontwikkelde RUP voor het centrum van Leffinge werd een nieuwe woonerf ontwikkeld dat in een historische landschappelijke omgeving geïntegreerd werd. Het oude achtererf wordt als een gemeenschappelijk en publiek ontsloten plein herontwikkeld. De historische schuur en de hoeve werden ruimtelijk opgedeeld in vijf woningen, maar met respect voor de erfgoedwaarden en beeldbepalende erfgoedelementen van de historische site.  Rond de historische kern werden nog eens vijf nieuwe woningen ingepland, in een eigentijdse architectuur die refereert naar de historische hooimijten of schuren die op oude foto’s van de site terug te vinden zijn.