Hollandse kazerne

Hollandse kazerne | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Ruimtelijke & functionele analyse | Bouwtechnische analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Financiële haalbaarheidsanalyse | Digitale opmeting

Herbestemmingsopties 

Microbrouwerij & -stokerij | Hotel & reca | Meergezinswoningen | School | ...

Dendermonde | 2021-2022

Opdrachtgever

Stad Dendermonde i.s.m. de Vlaamse Erfgoedkluis

Partners

Bressers Architecten (Gent) | OMGEVING (Berchem) | Triconsult (Lummen) | BEC (Brussel) | RealVisuals (Gent)

Dendermonde heeft een lange en rijke geschiedenis als militaire garnizoen- en vestingstad. Diverse historische militaire gebouwen, sites en landschappen gelegen rond het stadscentrum - zoals het bomvrij arsenaal, de groene gordel, het kruitmagazijn en verschillende bastions – zijn stille getuigen van deze tien eeuwen durende militaire geschiedenis. De Bomvrije of Hollandse kazerne vormde in het begin van de 19de eeuw het sluitstuk van de militaire ontwikkelingen in de stad. Deze unieke en grootse militaire site, met zijn imposante bomvrije ruimtes destijds ingericht als verblijfplaats voor het garnizoen, is op vandaag nog steeds één van de belangrijkste en meest markante militaire bolwerken van de stad.


In kader van een eventuele overdracht van de Bomvrije kazerne van de Regie der Gebouwen naar de Stad Dendermonde vraagt de stad om voor deze site een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met het oog op een economisch rendabele herontwikkeling. De herbestemming is bij voorkeur multifunctioneel en moet o.m. onderdak bieden aan het Ros Beiaard en de reuzen. Het voormalige parade- en oefenplein heeft veel potentieel als publieke ruimte.