Kasteel Isque

Isque kasteel | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedelementen | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Financiële haalbaarheidsanalyse | Digitale opmeting

Herbestemmingsopties

Wonen | Horeca | Kantoren

Overijse | 2019-2020

Opdrachtgever

GO! Onderwijs
i.s.m. de Vlaamse Erfgoedkluis

Partners

a2o-omgeving (Hasselt & Brussel) | Triconsult (Lummen) | Bureau Vandendriessche (Ieper) 

Het Isque kasteel, eigendom van GO ! Onderwijs, is een beeldbepalende site gelegen nabij het dorpscentrum van Overijse. Kasteel en park worden vandaag nog gebruikt door basisschool ’t Kasteeltje. Naar aanleiding van de plannen om een nieuw schoolgebouw op het domein te realiseren en de wens vanuit de gemeente om het park voor een breed publiek te ontsluiten, kwam de vraag om mogelijke herbestemmingen te onderzoeken voor het beschermde kasteel.


In een eerste fase werden in situ een aantal belangrijke onderzoeken uitgevoerd naar de erfgoedwaarden, historische faseringen en stabiliteit van de verschillende gebouwen. Ook werden alle constructies volledig digitaal opgemeten.


Vervolgens werd het potentieel van de site onderzocht d.m.v. een regionale marktanalyse. Mogelijke herbestemmingsopties op vlak van residentieel wonen, horeca en kantoren werden afgetoetst bij diverse (markt)partijen. Per scenario werden ruimtelijke vlekkenplannen uitgetekend en werd een grondige financiële haalbaarheidsstudie gemaakt. Ook de mogelijke ontwikkeling van nieuwbouw op de site werd onderzocht en onderbouwd o.b.v. een bouwhistorische en ruimtelijke analyse.


Alle opties werden tenslotte ook afgetoetst op hun mogelijke impact op de erfgoedwaarden, de mobiliteit, de brandveiligheid, de toegankelijkheid, de technische infrastructuur en het beheer van de site. Dit alles resulteerde in een kader dat als basis kan dienen voor een open marktoproep naar geïnteresseerde partijen.