Koer Devos

Arbeidersbeluik Koer Devos  | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Onderzoek marktpotentieel | Financiële haalbaarheidsstudie | Ontwerpend onderzoek

Herbestemmingsopties

Huur/koop woningen | Cohousing | B&B | Vakantiewoningen 

Ronse | 2018-2019

Opdrachtgever | Gemeente Ronse

Partner | Architectenbureau Bressers (Gent)

Ronse wordt gekenmerkt door een rijk verleden op het vlak van textielindustrie; de vele industriële sites getuigen hier nog van. Maar ook de historisch-maatschappelijke context vindt men er duidelijk terug in het stedelijke weefsel: de herenwoningen van de rijke industriëlen vs. de typische sociale woonwijken of citernes van de arbeiders. Koer Devos is zo’n sociaal beluik dat verscholen zit achter een gewone gevelrij in het centrum van Ronse.

 

De site kende door leegstand een vrij zwaar verval en de gemeente Ronse - eigenaar van het beluik - is op zoek naar een gepaste herbestemming voor de 12 kleine arbeiderswoningen die het beluik telt. De uitdaging was om het ruimtelijk gebruik van deze woningen te optimaliseren door ze intern met elkaar te verbinden zodat ze konden voldoen aan de hedendaagse noden op vlak van comfort.

 

De site werd inhoudelijk, ruimtelijk en financieel geanalyseerd op de haarbaarheid naar het herbestemmen tot vakantiewoningen, B&B en woningen. Hierbij was de analyse van de lokale en regionale markt een belangrijk uitgangspunt. Uiteindelijk koos de gemeente Ronse om de site te valoriseren naar (koop)woningen.