Magdalenazwembad

Magdalenazwembad | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedwaarden | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Ontwerpend onderzoek | Raming investeringen

Herbestemmingsopties

Studentenrestaurant | Bibliotheek | Mediatheek | Administratie Howest

Kortrijk | 2019-2020

Opdrachtgever | Howest


Het provinciaal zwembad van Kortrijk werd mee ontworpen door een aantal toonaangevende modernistische Belgische architecten zoals Paul Felix en Jan Tanghe.  Het is een voorbeeld van een complexloze en functionele architectuur waarbij een strakke vormgeving wordt opgebouwd met eenvoudige materialen zoals hout, glas, beton en baksteen.


Het is tevens een voorbeeld van de nieuwe naoorlogse visie op zwembaden waarbij rekening werd gehouden met de toenemende hygiënische normen zoals gescheiden circulaties (geschoeid vs. ongeschoeid), opsplitsing van kleedruimtes en zwemhal,… Ook publieke sportactiviteiten werden een belangrijk nieuw onderdeel bij de uitbating van een zwembad, met aandacht voor de aanwezigheid van (niet-zwemmend) publiek en de mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje. 


Deze unieke site werd recent aangekocht door Howest en is centraal op de campus gelegen. Met dit herbestemmingsonderzoek analyseerden we de haalbaarheid om het zwembadcomplex een nieuwe bestemming te geven als studentenrestaurant, bibliotheek/mediatheek en administratief centrum voor Howest. Na de inventarisatie van de erfgoedwaarden van het gebouw werden de krachtlijnen van de site opgesteld als leidraad voor de toekomstige herontwikkeling van de site. Op basis van het programma van eisen van Howest werd een functioneel vlekkenplan met raming opgemaakt om de pijnpunten en opportuniteiten voor een dergelijk hergebruik duidelijk in kaart te brengen.