Paleis op de Meir

Paleis op de Meir | Herbestemming

Onderdelen

Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Financiële haalbaarheidsanalyse

Herbestemming

Cultuur-toerisme | Reca | Retail


Uitgevoerd als Herbestemingscoördinator bij Erfgoed Vlaanderen vzw

Antwerpen | 2017-2011

Eigenaar | Agentschap Facilitair Management

Partners

Architectenbureau Van Hunsel (Antwerpen) | Sien (Brussel)


Het Paleis op de Meir is één van de meest originele en best bewaarde 18de eeuwse stadspaleizen gelegen op de Meir te Antwerpen. Deze erfgoedsite heeft een bewogen historiek achter de rug met prominente gebruikers zoals Keizer Napoleon, Koning Willem I van de Nederlanden en onze eigen Koning Albert I. Het paleis was, na het vertrek van het ICC, geruime tijd verlaten en op zoek naar een nieuwe uitstraling en toekomst.


Na analyse van de historiek van de site, haar draagkracht en de marktvraag werd een herbestemmingsconcept uitgewerkt rond de verhaallijnen ‘smaak’, ‘architectuur’, ‘interieur’ en ‘geschiedenis’. Op basis hiervan werd een evenwichtige gebruik gerealiseerd met enerzijds de openstelling van de historische ontvangst- en overnachtingsruimtes voor het brede publiek en anderzijds een rendabele invulling met o.m. een thee- en koffiesalon, de stijlvolle interieurwinkel van Flamant en een chocoladewinkel met belevingsruimte van de wereldbefaamde chocolatier Dominique Persoone.


Via een gewaagde publieke ontsluiting met kleurrijke, moderne & opvallende glazen infozuilen geplaatst binnen de historische interieurs, kan iedereen opnieuw de geschiedenis van de plek aanvoelen & beleven. De met bladgoud gedecoreerde spiegelzaal werd ingericht voor exclusieve banketten en vergaderingen.


Op deze wijze kreeg het Paleis op de Meir opnieuw haar historische grandeur, met nieuwe partners om die grootsheid op een hedendaagse manier in te vullen.  Er werd volgens de mogelijkheden en de draagkracht van het beschermd gebouw een evenwichtige herbestemming gevonden dat op langere termijn garantie geeft om in het beheer & onderhoud van het rijke interieur te voorzien.