Paters Redemptoristen

Klooster en retraitehuis Paters Redemptoristen | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedwaarden | Ruimtelijke analyse | Ontwerpend onderzoek

Herbestemmingsoptie | Hotel

Roeselaere | 2017-2018

Opdrachtgever | Privé-investeerder

Partner | Jonckheere ir-architecten (Brugge)

In 1868 vestigen de Paters Redemptoristen zich in Roeselare. Naast de kloosterkerk naar het ontwerp van architect L. Degheyn werd ook een klooster gebouwd. Later in 1911-12 kwam er ook een retraitehuis met aansluitende kapel in Vlaamse neogotische stijl, ontworpen door architect L. Verstraete.


De Paters Redemptoristen legden zich toe op het organiseren van pastorale zorg voor verwaarloosde bevolkingsgroepen en retraites. Zowel WO I, als WO II werd het retraitehuis in gebruik genomen als tijdelijk hospitaal en logement voor soldaten. In 2008 verlieten de laatste paters de site, waarna ze werd opgedeeld en verkocht in diverse percelen.


In 2018 trok de site de aandacht van een hotelketen die de verschillende onderdelen opnieuw wou samenbrengen om ze in te richten tot een hotel. Hierbij zouden zowel de kerk, het klooster, het retraitehuis en de kapel samen worden gevoegd in één nieuwe projectontwikkeling. Erfgoedstudio onderzocht de ruimtelijke mogelijkheden van de site naar deze specifieke herbestemming en analyseerde de aanwezige erfgoedwaarden. Een financiële analyse gaf uiteindelijk aan dat dergelijke herbestemming van de site naar hotel onder de toenmalige omstandigheden niet haalbaar was.