Rubenskasteel

Rubenskasteel | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedelementen | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Financiële haalbaarheidsanalyse | Digitale opmeting

Herbestemmingsopties

Cultuur-toerisme | Horeca | Lokale ondernemers & organisaties | ...

Elewijt | 2020-2021

Opdrachtgever

Toerisme Vlaanderen (via Flanders Special Venues) i.s.m. de Vlaamse Erfgoedkluis

Partners

TeamvanMeer! (Hasselt) | Bailleul Ontwerpbureau (Gent) | Triconsult (Lummen) | 3ES (Hoeselt) 

De site van het Rubenskasteel bestaat uit een omwald kasteel in Vlaamse neo-renaissancestijl en een sfeervol neerhof, en is gelegen in een groene omgeving met landschappelijk park, vijvers, ... De naam verwijst naar Peter Paul Rubens, die het kasteel in 1635 aankocht als maison de plaisance om de drukte van de Antwerpse stad te ontvluchten. Hij zou er samen met zijn jonge echtgenote Helena Fourment wonen tot zijn dood in 1640.


Het kasteel werd in 2019 aangekocht door Toerisme Vlaanderen en past in het toeristisch beleid om de Vlaamse Meesters in ere te herstellen en internationaal uit te spelen als troef. Anderzijds moet het kasteel ook uitgroeien tot het vlaggenschip en inspirerend pilootproject in het nieuwe Vlaamse kastelen- en tuinnetwerk. 


Dit herbestemmingsonderzoek is de eerste stap in het herbestemmingstraject van het Rubenskasteel. Het heeft als doel om op basis van het bouwhistorisch onderzoek, de bouwtechnische analyse, de ruimtelijke analyse en het onderzoek van het economisch potentieel één of meerdere herbestemmingsscenario’s te definiëren en de financiële en architecturaal-technische haalbaarheid daarvan na te gaan.