Stockveldt hoeve

Hoeve Stockveldt | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedwaarden | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Ontwerpend onderzoek 

Herbestemmingsopties

Horeca | Kantoren

Brugge | 2016-2017

Opdrachtgever | Privé-eigenaar

Partner | Jonckheere ir-architecten (Brugge)

De Stockveldt hoeve gaat in oorsprong terug naar een 18de eeuwse ‘huis van plaisantie’. Deze herkomst verklaart mede het voorname en kasteelachtige voorkomen van de hoeve, met haar architecturale en symmetrische façade met centrale hoogbouw en zijvleugels. De site verloor haar functie als landbouwhoeve door de veranderende conjunctuur, ruimtelijk-landschappelijke ontwikkelingen in de omgeving en stringente wettelijke kaders. Hierdoor kwam de toekomst van deze site in gevaar.


Erfgoedstudio voerde een gedegen materiaal-technisch onderzoek in situ uit van hoeve en schuur (structuren en afwerkingen) en werkte i.s.m. een architectenbureau een nieuw masterplan uit.


Vanuit de geldende beleids- en stedenbouwkundige kaders en de recente lokale landschappelijke en recreatieve gebiedsontwikkeling ‘Wulgenbroeken’ werd een recreatief-economische ontwikkeling voor de site voorgesteld. Op deze wijze kan het nog aanwezige patrimonium ontwikkeld worden tot ‘onthaalpoort’ voor het gebied, waarbij initiatieven i.k.v. natuur, recreatie en economie elkaar versterken en ondersteunen om tot een duurzame herbestemming te komen.