Vlasroterij Verschaeve

Vlasroterij Verschaeve | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedelementen | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Financiële haalbaarheidsanalyse | Digitale opmeting

Herbestemmingsopties | Horeca | Sport | Recreatie

Kuurne | 2021-2022

Opdrachtgever | Privé-persoon

Partner | Bureau Vandendriessche (Ieper)


Vlasroterij Verschaeve is een recente industriële ontwikkeling uit 1936 gelegen langs de Leie in Kuurne. De site omvat verschillende historische gebouwen, zoals de roterij met rootkamers, de machinekamer met zwingelarij, de vlasschuur en de schoorsteen. 


De site sluit ten noorden aan op het Vlaspark en ten zuiden op het recreatief jaagpad langs de Leie. Het terrein wordt onderbroken door de natuurlijke waterloop van de Heulebeek die de centrale as vormt voor de natuurlijke groene vallei die zich verbreed uitstrekt tot tegen de R8. Iets verderop langs de Leie is ook de beschermde Vlasroterij Sabbe gelegen. Ze vormt samen met Vlasroterij Verschaeve een getuigenis van de vlasverwerking in de streek van Kortrijk.


Een deel van de oostelijke zijde van Vlasroterij Verschaeve is inmiddels al herbestemd als sportcentrum (Tennisclub Leiemeers Kuurne) met de nadruk op tennis en padelsporten. De vlasschuur en één loods werden heringericht tot cafetaria met drie indoor tennisvelden. Andere loodsen worden gebruikt als opslagruimte.


In het kader van de verdere herbestemming en het hergebruik van de resterende gebouwen van de Vlasroterij Verschaeve is het belangrijk dat de mogelijke nieuwe functies zich inpassen in de toekomstige recreatieve ontwikkelingen van het gebied en dit met respect voor de eigenheid en historiek van de plek en de waarden van de erfgoedsites en het omliggende landschap.