Domein Vloethemveld

Domein Vloethemveld | Masterplan onthaal & herbestemming

Trefwoorden

Natura 2000-gebied | Vrijwilligerswerking | Munitiedepot | POW (Prisoner of War) camp WO II 

Zedelgem | Jabbeke | 2017-2018

Opdrachtgevers

Agentschap Natuur en Bos | Vlaamse Landmaatschappij

Partners

Architectenbureau Bressers (Gent) | Buro voor Vrije Ruimte (Gent) | Bailleul (Gent)

Het Vloethemveld, gelegen op de grens tussen Zedelgem en Jabbeke, is een uniek gebied. Diverse aspecten van natuur en erfgoed hebben een belangrijke rol gespeeld in de historische ontwikkeling van het landschap en zullen dit ook in de toekomst blijven doen. Er zijn eeuwenoude sporen van hoe mensen hebben geprobeerd deze woeste gronden te ontginnen. In de 20ste eeuw speelde het gebied een belangrijke rol als munitiedepot, krijgsgevangenenkamp en militair domein.


Vandaag is de kern van het Vloethemveld een Natura 2000-gebied in volle ontwikkeling. Landbouwers beheren het ontginningslandschap, recreanten zoeken deze plek op omwille van de rust en de stilte. Diverse partners zoals de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos zijn reeds enige tijd actief bezig om dit gebied te ontwikkelen tot een natuurgericht, cultuur-toeristisch en recreatief project met regionale uitstraling.


Erfgoedstudio werkte actief mee aan de ontwikkeling van het master- en beheersplan. Dit omvat het basiskader en de visie voor de toekomstige ontwikkeling van het volledige domein Vloethemveld enerzijds en het oude militair kamp Vloethemveld anderzijds. Het plan beschrijft o.m. de realisatie van de publieke herbestemming, de inrichting en het hergebruik van diverse erfgoedelementen in het afgesloten militair kamp, de begeleiding van de bezoekers in het domein, de organisatie van het dagelijks beheer en openstelling, de inrichting van een aantal belangrijke projectzones en de investerings- en exploitatienoden i.k.v. een duurzame en kwaliteitsvolle toekomstige openstelling.