Oosteroeverduinen

Oosteroeverduinen | Masterplan herbestemming Oosteroever &

400 jaar militaire aanwezigheid

Onderdelen

Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Financiële haalbaarheidsanalyse

Herbestemming

Cultuur-toerisme | Publiek domein

Uitgevoerd als Herbestemingscoördinator bij Erfgoed Vlaanderen vzw

Oostende | 2011

Opdrachtgevers

Agentschap Onroerend Erfgoed | Agentschap Maritieme Toegang | Afdeling Kust

Partners

Monument in Ontwikkeling (Nieuwpoort) | Sien (Brussel)

In de duinenzone tussen de havengeul van de Oostendse haven en het Fort Napoleon ligt meer dan 400 jaar militaire geschiedenis. Voor het gebied rond het Fort Napoleon en de Hundius batterij uit WOII werd een landschapsbeheersplan opgesteld om het beheer en de openstelling van dit gebied te optimaliseren en de diverse ontwikkelingen en/of projecten in het gebied met elkaar te laten aansluiten. Er werd speciaal aandacht besteed aan de re-integratie en ontsluiting van de beschermde bunkers binnen de nieuwe stedelijke ontwikkeling van het Oosteroever gebied.


De binnen dit gebied aanwezige diversiteit aan waardevolle projecten rond erfgoed, natuur, recreatie, wetenschap, educatie en toerisme was tevens de aanzet tot de opmaak van een masterplan ontsluiting Oostende ‘Oosteroever’. Deze studie schetst de mogelijkheden om door participatie, samenwerking & coördinatie vanuit diverse invalshoeken aan het duinengebied een meerwaarde te bieden voor zowel recreanten, bewoners, toeristen en gebruikers ervan.