De Grote Sleutel

Kloosterschool De Grote Sleutel

Erfgoedanalyse en begeleiding marktoproep

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedwaarden | Ruimtelijke analyse | Referentiekader ontwikkelings-mogelijkheden | Begeleiding ruimtelijk ontwerp

Herbestemming

| Wonen

Alsemberg | 2018-2020

Opdrachtgever | Gemeentebestuur Beersel

Partners

Antea Group (Antwerpen) | ConSenso (Genk & Tongeren)

Het klooster- en onderwijscomplex ‘Instituut Notre-Dame’ werd medio 19de eeuw in het centrum van Alsemberg uitgebouwd tot een belangrijk en elitair meisjesinternaat. Het complex werd gebouwd tegen de hoge kapelaanswoningen die bij de O.L.V-kerk werden voorzien naar aanleiding van de grote toeloop aan pelgrims in de 16de eeuw. Naast deze historische kapelaanswoningen bestaan andere opmerkelijke delen van de site uit de kleine wintertuin, de landschappelijke binnentuin met Mariagrot, de centrale eretrap, de grote slaapzalen en de kleine kapel. De kloosterschool kende heel wat nieuwe uitbreidingen in diverse vormen, afmetingen en architectuurstijlen.


Het complex staat reeds lange tijd (gedeeltelijk) leeg. De gemeente Beersel -eigenaar van de site – wou via een open marktoproep kandidaat-kopers zoeken. Erfgoedstudio werd samen met Antea Group aangezocht om de gemeente hierin te begeleiden. In nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed werden de belangrijkste erfgoedelementen van de site in kaart gebracht.  De verschillende ruimtes en gevels werden naar hun erfgoedwaarde ingeschaald. Er werd een eenduidig referentiekader opgesteld dat aan potentiële kopers duidelijkheid gaf wat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de site zijn en waarmee men bij een toekomstig ontwerp rekening diende mee te houden.


Op basis van deze analyse, aangevuld met de nodige stedenbouwkundige en andere vereisten werd een marktoproep gelanceerd. Erfgoedstudio adviseerde de gemeente Beersel nadien verder in de realisatie van de effectieve verkoop van de site. Door een actieve begeleiding werd uiteindelijk een ontwerp gevonden - gedragen door alle betrokken partijen - waarbij het hergebruik van de bestaande historische panden, aangevuld met de nodige nieuwbouwontwikkelingen en een ondergrondse parking tot een rendabel investeringsproject kon leiden.