Hoeve Groenhof

Erfgoedbegeleiding

Historische hoeve Groenhof 

Bazel (Kruibeke) | 2019

Opdrachtgever | Privé-eigenaar

Erfgoedstudio werd door de nieuwe eigenaars van de historische en beschermde hoeve Groenhof te Bazel gecontacteerd met de vraag om hen te adviseren naar een duurzame aanpak van hun restauratieproject. Bij hun eerdere contacten met de bevoegde instanties waren er nogal wat onduidelijkheden en discussies ontstaan waardoor hun project om de site om te vormen tot hun woondroom dreigde spaak te lopen. 


Erfgoedstudio maakte een eerste scan op van de erfgoedwaarden van de site. Er werd een bemiddelingsronde opgestart met het Agentschap Onroerend Erfgoed om de vereisten voor een mogelijke herontwikkeling helder te krijgen en scherper te stellen. Erfgoedstudio begeleidde daarna de eigenaars ook in hun zoektocht naar een geschikte restauratie-architect die het technisch dossier verder kon uitwerken en opvolgen.