Natuurbegraafplaats Hingene

Haalbaarheidsonderzoek natuurbegraafplaats

Kasteelpark d'Ursel 

Bornem | 2016

Opdrachtgever | Provincie Antwerpen

Er is vandaag een groeiende vraag om begraven te worden in een natuurlijke omgeving i.p.v. op traditionele begraafplaatsen en dit vanuit de maatschappelijke trend naar duurzaamheid & milieubewustzijn. In onze omliggende landen zijn er hierrond reeds heel wat initiatieven ontwikkeld (258 in Engeland, 342 in Duitsland en 29 in Nederland dd. 2016). De Provincie Antwerpen wilde onderzoeken of een dergelijk initiatief te verenigen is met de huidige werking, de historische ontwikkeling en het dagelijks beheer van het beschermd parkdomein van het kasteel d’Ursel, alsook met het wettelijk kader rond begraafplaatsen. Dat voor natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen een toekomst is weggelegd, mag blijken uit gelijkaardige initiatieven die het Agentschap Natuur en Bos op haar domeinen aan het opzetten is en de recente (dd. zomer 2016) politieke interesse om een wettelijk kader uit te werken dat dergelijke vernieuwende initiatieven mogelijk maakt en stimuleert.


Met een natuurbegraafplaats kan men vanuit de Provincie Antwerpen het maatschappelijk gebruik van het kasteelpark verbreden en inspelen op nieuwe stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen inzake gebruik en integratie van maatschappelijke functies in het kasteelpark. Hoewel het beheer van natuurbegraafplaatsen voor eigenaars van beschermde parken of landschappen zeker geen doel op zich is, moet een dergelijk project gezien worden als één van de mogelijke initiatieven die financieel kan bijdragen tot de exploitatie van beschermde kasteeldomeinen, parken of landschappen.


Erfgoedstudio analyseerde het parkdomein en haar gebruikers, screende buitenlandse voorbeelden en nam contact op met de belangrijkste actoren in dit verhaal.  We deden een haalbaarheidsstudie en ontwikkelden een juridische structuur waardoor de realisatie van een natuurbegraafplaats ook wettelijk en organisatorisch mogelijk wordt.