Turn- en feestzaal

Turn- en feestzaal voormalige Staats Middelbare Scholen

Bouwtechnische en bouwhistorische analyse

Onderdelen

Bouwhistorische en bouwtechnische analyse | Inventarisatie erfgoedelementen | Begeleiding naar toekomstig hergebruik | Begeleiding werf & erfgoedpremies

Bestemming | Sportzaal & polyvalente ruimte in medegebruik

Dendermonde | 2019-2020 &  2021-heden

Opdrachtgever | GO ! Onderwijs

Partner | Studiebureau Monumentenzorg (stratigrafisch kleuronderzoek)

De turn- en feestzaal werd in 1932 ontworpen door de Dendermondse stadsarchitect Ferdinand De Ruddere in een stijl van Nieuwe Zakelijkheid.  Het gebouw maakt vandaag onderdeel uit van het scholencomplex van GO! Talent in Dendermonde.  In kader van de herontwikkeling van de site tot sportinfrastructuur die zowel door de school, als door lokale verenigingen kan gebruikt worden, was een historische en bouwtechnische analyse van het pand noodzakelijk.


Enkele opmerkelijke onderdelen van het pand, zoals de grote metalen ramen, de centrale turnzaal en het interieur van de omkleedzones werden reeds grondig aangepast. Daarom was het van belang om een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren waarbij nuttige informatie uit het archief wordt vergeleken met de huidige situatie in situ.


Erfgoedstudio werd daarnaast ook gevraagd om mee in te staan voor het overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en voor een haalbare technische herinrichting van het pand, rekening houdend met de historische eigenheid en de oorspronkelijke ruimtelijke ontwerpvisie.  Hierbij dienen het behoud van de historische ruimtelijke en materiaal-technische kenmerken van het pand in evenwicht te worden gebracht met de noden en eisen op het vlak van het nieuwe gebruik als hedendaagse sportzaal en polyvalente ruimte, ook bestemd voor medegebruik door derden.


De uitvoering van dit project verloopt gefaseerd. Met het oog op het behoud van het erfgoed staat Erfgoedstudio mee in voor de opvolging van de werken en de erfgoedpremies.