De Gouden Hoorn

De Gouden Hoorn | Restauratiebegeleiding

Onderdelen

Analyse erfgoedwaarden | Begeleiding ruimtelijk ontwerp | Begeleiding uitvoering

Bestemming | Reca

Brugge | 2022-... (in uitvoering)

Opdrachtgever | Privé-eigenaar

Partner | Jonckheere ir-architecten (Brugge)

Al in de 15de eeuw was er op deze locatie op het Simon Stevenplein sprake van herberg ‘De Gouden Hoorn’ met een grote ommuurde stadstuin. Deze uitbating werd doorheen de eeuwen sterk aangepast en uitgebreid; in het begin van de 20ste eeuw kwam er een hotel en feestzaal bij. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd het pand nogmaals grondig werd verbouwd tot een uitbating van McDonald’s. Meer recent nam Pizza Hut zijn intrek in een deel van het gebouw.


Dit renovatie- en restauratieproject betreft een herontwikkeling en herwaardering van drie nieuwe reca-uitbatingen rond een centrale groene binnenkoer. Het kadert in het behoud van de historische beleving en eigenheid van het centrum van Brugge, erkend als UNESCO-werelderfgoed.


Voor het nieuwe ontwerp werd vertrokken van een grondige bouwhistorische analyse van de site, waarbij de 15de en 17de eeuwse bouwkernen worden gevaloriseerd. Recentere aanbouwen en verbouwingen worden verwijderd zodat de afleesbaarheid en vormgeving van de oudste, meest waardevolle panden in ere worden hersteld.

Het huidige binnenplein wordt onthard, vergroend en uitgebreid in een hedendaagse interpretatie van de historische stadstuin. Daarnaast worden ook lichte hedendaagse bouwelementen aan de historiek van de plek toegevoegd om de functionaliteit en de beleving van de binnen- en buitenruimtes te optimaliseren.


Erfgoedstudio bracht de bouwhistoriek van de site in kaart en adviseerde het bouwkundig ontwerp. Daarnaast begeleiden we de restauratiewerkzaamheden en een aantal specifieke deelonderzoeken zoals het archeologisch onderzoek en het kleuronderzoek van gevels en schrijnwerk.