De Vuurmolen

De Vuurmolen | Restauratie begeleiding

Onderdelen

Analyse erfgoedwaarden | Begeleiding ruimtelijk ontwerp | Begeleiding uitvoering

Bestemming | Reca

Brugge | 2019-2020 (in uitvoering)

Opdrachtgever | Privé-eigenaar

Partner | Jonckheere ir-architecten (Brugge)

Dit historisch breedhuis wordt gekenmerkt door een 19de eeuwse lijstgevel, maar bevat een laatmiddeleeuwse historische kern. Opvallende erfgoedelementen in dit pand zijn de houten vloerstructuren, de indrukwekkende moerbalken met houten sleutels opgelegd op stenen consoles, de eenvoudige sierlijsten en uitgewerkte hanenkammen in de gevel, de authentieke kapstructuur en de imposante middeleeuwse kruisgewelven op twee natuurstenen pilasters in de kelder.


Het pand werd door Erfgoedstudio geanalyseerd op haar erfgoedwaarden en er werd een ruimtelijk ontwerp opgesteld voor de nieuwe reca-uitbating. De gevel wordt integraal gereinigd en opnieuw gekaleid, de ramen worden gereconstrueerd naar historisch model en de houten vloerstructuren worden hersteld en geïntegreerd in de nieuwe inrichting.