Kapel van Steenbergen

kapel van Steenbergen | Restauratiebegeleiding

Onderdelen

Begeleiding uitvoering | Ontsluitingsconcept

Bestemming | Bedevaartskapel

Oud-Heverlee | 2006 

Eigenaar | Gemeente Oud-Heverlee

Als herbestemmingscoordinator bij Herita vzw

De kapel van Steenbergen is gelegen in de Meerdaalwoud rond Leuven.  Vlak aan de kapel ligt een bron waar mensen uit de ruime regio reeds vele generaties lang hun water komen halen.  De kapel is steeds een rustplek en ankerplaats geweest voor de vele wandelaars en fietsers die er dagelijks voorbij komen. 


De kapel verkeerde in een vrij slechte toestand.  Door een participatief traject met een aantal lokale bewoners werd een sterk samenwerkingsverband opgericht met betrokkenheid van zowel de gemeente, de Vlaamse Overheid, heel wat kleine donateurs en de CERA-holding als maatschappelijke organisatie.  Door deze samenwerking werd zowel het exterieur als het rijke interieur van deze kapel gerestaureerd en kon ze, via een nieuw glazen inkomportaal elke dag vrij opengesteld worden voor bezoekers.


De kapel werd na de restauratiewerken medio 2010 opnieuw gewijd door de aartsbisschop R. Daneels.  Deze plek kreeg zo opnieuw zijn eigenheid en herkenning terug voor de vele bewoners en recreanten van de omliggende bossen en gemeenten.