Molen van Hoeke

Molen van Hoeke | Restauratiebegeleiding

Onderdelen

Opmaak PPS | Begeleiding uitvoering

Bestemming | Maalvaardige molen

Damme | 2012 

Eigenaar | Agentschap Onroerend Erfgoed

Als herbestemmingscoordinator bij Herita vzw

Mensen die soms via de Expresweg van Antwerpen naar de kust rijden, kennen de molen van Hoeke waarschijnlijk wel.  De molen ligt vlak langs deze autoweg en is voor velen een baken in het landschap die aangeeft dat hun traject naar de kust bijna ten einde is; de molen ligt immers vlak voor Knokke-Heist.  De huidige stenen windmolen werd gebouwd op de teerlingen van een oude houten staakmolen die tijdens een grote storm omgewaaid was.


De unieke ligging van deze molen aan een drukke invalsweg werd uitgespeeld als troef om een financier te vinden voor zowel de restauratie als het beheer van de molen.  De firma Vlassack-Verhulst uit Antwerpen, een kwaliteitsvolle bouwonderneming die heel actief is in Knokke-Heist, was bereid om het peterschap van deze molen op te nemen.  De molen werd een visitekaartje voor hun bestaand en potentieel cliënteel dat vanuit het binnenland deze plek passeert onderweg naar hun buitenverblijf aan de kust. 


Voor deze molen werd een financieel plan opgemaakt waarbij Vlassack-Verhulst de exploitatie overnam.  De inkomsten werden aangewend om enerzijds het eigen aandeel van de restauratie van de molen te financieren en anderzijds om de kosten van het jaarlijks onderhoud, incl. het maalvaardig houden van de molen, te betalen.  Een unieke publiek-private samenwerking die voor beide partners een duidelijke meerwaarde biedt.