St-Donatiustoren

St-Donatiustoren | Restauratiebegeleiding

Onderdelen

Analyse erfgoedwaarden | Begeleiding ruimtelijk ontwerp | Begeleiding uitvoering

Bestemming | Parkdomein

Leuven | 2013 

Eigenaar | Stad Leuven

Als herbestemmingscoordinator bij Herita vzw

De Sint-Donatiustoren van Leuven ligt midden in het stadpark als getuigenis van de oudste stadsomwalling dd. 12de eeuw.  De restanten van de toren en de omwalling werden in de 19de eeuw opgenomen in het parkontwerp naar Engels model. Vandaag wordt het park vooral gebruikt door duizenden studenten als 'doorsteek' en ontmoetingsplek.


De uitdaging was om de toren opnieuw in zijn historische context te brengen.  De funderingen van de oude toren werden in het verleden volledig blootgelegd waardoor de stabiliteit van het gebouw in gedrang kwam. Anderzijds klopten de verhoudingen niet meer met de historische situatie. 


Dankzij een archeologische opgraving kwam het rijke interieur van de toren aan het licht.  De omgeving zal nu worden aangelegd in functie van het historisch ontwerp zodat de verhoudingen van de toren opnieuw in evenwicht zijn en de plek betekenis krijgt voor de passanten.