Villa De Torre

Villa De Torre | Restauratiebegeleiding

Onderdelen

Analyse erfgoedwaarden | Begeleiding ruimtelijk ontwerp | Begeleiding uitvoering

Bestemming | Reca

De Haan | 2016-2017

Opdrachtgever | Privé-eigenaar

Partner | Jonckheere ir-architecten (Brugge)

‘De Torre’ is gelegen naast het gekende en beschermde tramstation van De Haan.  Dit vroeg 20ste eeuws gebouw werd samen met het stationsgebouw en de twee aansluitende villa’s gebouwd door de Buurtspoorwegen die de tramlijn van de kust uitbaatten.  Het gebouw is beeldbepalend voor de omgeving rond het Koninklijk Plein en de Nieuwe Rijksweg die langs de huidige tramlijn loopt.  Het wordt gekenmerkt door de typische kustarchitectuur van vóór WO I die vandaag het beeld en de beleving van de beschermde Concessie van De Haan overheerst.


Erfgoedstudio stond in voor het overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed om het gebouw terug te brengen naar zijn historische toestand.  Dit gebeurde o.b.v. een doorgedreven analyse van oud beeldmateriaal en vroegere verbouwingsplannen.  Voor de herbestemming tot horeca werd op een ‘co-creatieve’ wijze afgetoetst of er een haalbaar evenwicht gevonden kon worden tussen het behouden en zelfs versterken van de erfgoedwaarden, de wettelijke kaders voor voedselveiligheid, de reglementering inzake brandveiligheid, de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen en de commerciële rendabiliteit voor de eigenaar.  Deze oefening bracht een nieuw ontwerp naar voor dat enerzijds de identiteit van het historisch gebouw respecteert en anderzijds een rendabele uitbating inhoudt voor de uitbater.