Bellevue beheersplan

Grand Hôtel Bellevue | Beheersplan

Westende | 2019-2021

Opdrachtgever | VME Belle-Vue

Zie ook onze opdracht m.b.t. de coordinatie van de technische vooronderzoeken

Het Grand Hôtel Bellevue op de zeedijk in Westende werd in 1911 voltooid naar een ontwerp van architect Octave Van Rysselberghe. Dit vrij strak, Italiaans getint neorenaissance pand met een indrukwekkende en beeldbepalende rotonde en inpandige loggia’s wordt als één van voorlopers beschouwd van de modernistische bouwstijl in België.


Het pand is in een - voor die tijd - innovatieve structuur opgetrokken met een betonnen basisskelet en gewelven met betonnen liggers en potten. Het werd volledig strak gepleisterd in imitatie natuursteen. In zijn beginperiode als hotel telde het gebouw wel 175 bedden. Centraal op het gelijkvloers lag een grote feestzaal met mooie lichtkoepels.


Na grote schade die het gebouw opliep in WO I werd het complex in een afgeslankte vorm heropgebouwd. In de jaren ’50 van vorige eeuw werd het grotendeels herstemd als appartementen, maar een klein deel van de rotonde werd nog verder als horeca uitgebaat.


Erfgoedstudio maakt een beheersplan op voor het volledige pand. Het is vandaag opgedeeld in 87 woonentiteiten, eigendom van een 60-tal verschillende eigenaars. In het kader van het toekomstig beheer van de site en mogelijke verkoop van de verschillende eigendommen is de inventarisatie van de nog aanwezige erfgoedelementen in het gebouw een belangrijk aandachtspunt. Ook dient een eenduidige visie te worden opgesteld hoe men op langere termijn - en gezien de veelheid aan eigenaars - de waarden van dit pand kan behouden en versterken.


Het beheer van een dergelijk pand houdt heel wat verantwoordelijkheden en financiële consequenties in. Het uitwerken en coördineren van een duurzaam toekomstig beleid, in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, is bepalend om de resterende erfgoedwaarden van dit pand in evenwicht te brengen met de nodige (her)investeringen, die voor alle mede-eigenaars haalbaar moeten zijn.