Bellevue coördinatie

Grand Hôtel Bellevue | Coördinatie technische vooronderzoeken

Onderdelen

Coördinatie stabiliteitsonderzoek | Coördinatie
onderzoek gevelpleister | Aanvraag erfgoedpremies 

Bestemming | Wonen

Westende | 2019-2021

Opdrachtgever | VME Belle-Vue


Zie ook onze opdracht m.b.t. de opmaak van een beheersplan

Het voormalig Grand Hôtel Bellevue te Westende werd net voor het uitbreken van WO I gebouwd en is één van de eerste toepassingen van betonnen skeletbouw in België. Heel wat onderdelen van het pand bevatten nog de originele betonnen gewelfstructuren met I-liggers en holle tussenpotten uit de initiële bouwperiode. Voor de gevelpleister werd bij de bouw gebruik gemaakt van vrij innovatieve cementgebonden mortels.


Nu, meer dan 100 jaar na de bouw, komen er op heel wat plaatsen in het pand stabiliteitsproblemen aan het licht. Door de vele barsten in het gevelpleisterwerk, de slechte staat van het buitenschrijnwerk en diverse onoordeelkundige verbouwingen komt er op verschillende plaatsen vocht in de structuur van het gebouw terecht. Hierdoor zijn er op meerdere plaatsten aantastingen ontstaan in de betonnen en houten delen van het gebouw. Dit resulteert vooral in problemen met de stabiliteit van de gewelven en vloeren, waardoor het gebruik van (delen van) het gebouw in het gedrang komt.


Erfgoedstudio staat in voor de algemene coördinatie van de noodzakelijke vooronderzoeken die bepalend zijn om het verder gebruik van het pand te verzekeren. Een team van diverse specialisten met o.m. het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het onderzoekscentrum van het Wetenschappelijk Centrum voor het Bouwbedrijf (WTBC) werd door Erfgoedstudio samengebracht om de onderzoeken vanuit diverse invalshoeken te benaderen. De financiële haalbaarheid van de noodzakelijke ingrepen zal door Erfgoedstudio verder geanalyseerd worden en dit in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed.