De Lovie beheersplan

Kasteeldomein De Lovie | Beheersplan

Poperinge | 2019-2020 (in uitvoering)

Opdrachtgever | vzw De Lovie

Partner | Buro Bossaert (Moorslede)

Zie ook onze opdracht m.b.t. het herbestemmingsonderzoek en het open erfgoed.

Het beschermde kasteeldomein De Lovie is gelegen tussen het centrum van Poperinge en de deelgemeente Krombeke.  Het kasteel - een toonbeeld van neorenaissance stijl - en de omliggende Engelse landschapstuin werden in 19de eeuw ontworpen door de Kortrijkse architect Pierre Croquison.  Het domein werd oorspronkelijk gebruikt als buitenverblijf, maar had nadien zeer gevarieerde bestemmingen: hoofdkwartier aan het Ieperse front tijdens WO I, provinciaal sanatorium voor tbc-patiënten in het Interbellum en opvang van mensen met een geestelijke beperking op vandaag.


Deze rijke geschiedenis vindt men nog duidelijk terug op de site, zowel in het huidig landschapspark, als in de ontwikkeling van de diverse gebouwen op het domein.  Men treft er een staalkaart aan van zowel landschappelijke als architecturale stijlkenmerken uit de belangrijkste periodes van de site.  Dit verleden dient op evenwichtige wijze geïntegreerd te worden in de huidige en toekomstige ontwikkeling van het domein door de vzw De Lovie.


Vertrekkend van de erfgoedwaarden van de site enerzijds en de basisfilosofie van het huidige gebruik anderzijds, wordt daarom door Erfgoedstudio een realistisch en pragmatisch beheersplan opgemaakt dat zowel de natuur, het erfgoed, het recreatief gebruik en een aangename leefomgeving voor mensen met een beperking kan verankeren en versterken. Het plan geeft ook aan wat de mogelijkheden zijn voor bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen op het domein, met respect voor de erfgoedwaarden en eigenheid van de site.