Kasteel De Lovie

Kasteel De Lovie | Herbestemmingsonderzoek

Onderdelen

Inventarisatie erfgoedelementen | Bouwtechnische analyse | Ruimtelijke analyse | Onderzoek marktpotentieel | Ontwerpend onderzoek | Digitale opmeting

Herbestemmingsopties

Cultuur-toerisme | MICE  | Horeca | Kantoren

Poperinge | 2016-2017

Opdrachtgever | vzw De Lovie

Partner | Bureau Vandendriessche (Ieper)


Zie ook onze opdracht m.b.t. open erfgoed en het beheerplan.

Het beschermde kasteeldomein De Lovie is gelegen tussen het centrum van Poperinge en de deelgemeente Krombeke.  Het kasteel, een toonbeeld van neo-renaissance stijl, en de omliggende Engelse landschapstuin werden ontworpen door de Kortrijkse architect Pierre Croquison, die later de provinciale architect van West-Vlaanderen zou worden. 


In de 19de eeuw was het gebruikelijk bij de gegoede burgerij en aristocratie om voor de zomerperiode een buitenverblijf aan te schaffen waar men kon genieten van licht, lucht en ruimte.  Daarna kende het gebouw een aantal bewogen tijden o.m. toen het tijdens WO I het hoofdkwartier werd van de Engelse en Franse strijdkrachten in de streek van Ieper.  Vervolgens werd het kasteel ingericht als provinciaal sanatorium voor de behandeling van tuberculose.  Vanaf deze periode kende de kasteelsite een grote uitbreiding met diverse paviljoenen en logistieke gebouwen.


Het kasteel werd tot voor kort gebruikt als administratief centrum voor de huidige eigenaar vzw De Lovie, actief in de opvang van mensen met een beperking.  In een eerste fase van het onderzoek werden de historische functionele aanpassingen en gebruiken in kaart gebracht.  Daarnaast werd o.b.v. een maatschappelijke en economische analyse van diverse sectoren en gesprekken met heel wat lokale en regionale stakeholders de mogelijke noden en verwachtingen in kaart gebracht. 


Zo werden een aantal herbestemmingsscenario’s bepaald die dan verder inhoudelijk, functioneel en economisch worden uitgewerkt.