Directeurswoning Normaalschool

Directeurswoning Normaalschool | Beheersplan

Brugge | 2019

Opdrachtgever | Howest

Zie ook onze opdracht m.b.t. het beheersplan voor het schoolcomplex

De directeurswoning van de Normaalschool vormt een onderdeel van de laat 19de eeuwse site van de Normaalschool in Brugge. Dit gebouw werd specifiek ontworpen voor de schooldirecteur en de architectuur ervan symboliseert het aanzien en de status van een dergelijke functie in de 19de eeuwse maatschappelijke context.


De directeur had als schoolhoofd een belangrijke en representatieve functie om de educatieve en maatschappelijke waarden van de school uit te dragen en de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. De toen gangbare 19de eeuwse waarden zijn weerspiegeld in de architectuur en afwerking van zowel het exterieur, als het interieur van het pand. Opvallende elementen van zijn de imposante inkomhal met imitatie marmeren afwerkingen, de figuratieve betonnen siertegels, de geschilderde imitatievloertapijten op de verdiepingen en de interieurafwerking in imitatie hout van het groot salon met de imposante schouwstructuur.


De doelstelling van dit beheersplan is om een duidelijk kader te scheppen omtrent de ingrepen, aanpassingen en herstellingen die nodig/mogelijk zijn om de nog aanwezige erfgoedwaarden te bestendigen en/of te versterken of reeds verdwenen elementen terug te brengen.  Dit vanuit een historische en actuele analyse van de erfgoedwaarden, de ruimtelijke structuur, de constructie en de infrastructuur van het pand.