Normaalschool

Normaalschool | Beheersplan

Brugge | 2020-2021

Opdrachtgever | Howest

Zie ook onze opdracht m.b.t. het beheersplan voor de Directeurswoning van het schoolcomplex

De Rijksnormaalschool in Brugge werd in 1884 gebouwd naar het ontwerp van de bekende Brugse stadsarchitect L. Delacenserie. Het is een toonbeeld van de heropleving van de neogotiek in Brugge in het tweede deel van de 19de eeuw. De bouw van dit prestigieuze complex situeert zich tegen de achtergrond van de schoolstrijd die zich in die periode ontspon tussen het katholieke en liberale gedachtengoed. De lokale architecturale baksteengotiek met rijk uitgewerkte gevelelementen zoals pinakels, maaswerk, schoorsteenstructuren, boogvelden en leuningen wordt hierbij aangevuld met toen gangbare materialen zoals ijzeren structuren en gebinten.


De leslokalen worden over vier bouwlagen opgebouwd rond een trapeziumvormig binnenplein afgebakend door een kloostergang. Restanten van een 16de eeuwse traptoren refereren naar het afgebroken pand van de Sint-Jorisgilde. Opvallende onderdelen van deze site zijn het imposant uitgewerkte centraal risaliet van de inkompartij, de vrijstaande en vrij gaaf gebleven turnzaal, de woningen van de directeur en conciërge, het poortgebouw en het vrijstaande kasteeltje dat dienst deed als infirmerie.


Erfgoedstudio maakte voor deze site een beheersplan op. O.b.v. een analyse in situ werd een gedetailleerde inventarisatie opgesteld van de nog aanwezige erfgoedelementen in de diverse gebouwen en werden de meest waardevolle zones duidelijk in kaart gebracht. Daarnaast werd een visie ontwikkeld die het mogelijk moet maken dat de site ook in de toekomst nog functioneel bruikbaar blijft voor de huidige of nieuwe invullingen. Tenslotte hebben we via het opstellen van de maatregelen ook aangegeven hoe men in kader van een langetermijnbeheer de erfgoedwaarden kan behouden, herstellen of versterken.