Overige diensten

Overige diensten


Erfgoedstudio verleent ook ad hoc diverse andere erfgoedgerelateerde diensten, vnl. aan eigenaars van erfgoedsites i.k.v. een restauratie, herbestemming, verkoop,...

 

We begeleiden erfgoedeigenaars bij het voorbereiden van de verkoop van hun beschermde erfgoedsite, al dan niet via een marktoproep. O.b.v. een degelijke analyse en het nodige overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed stellen we een duidelijk kader op ten behoeve van potentiële kopers waarin de krijtlijnen voor een herontwikkeling van de site worden geschetst (te vrijwaren erfgoedelementen, mogelijkheden tot nieuwbouw,…). Een dergelijke marktgerichte voorbereiding verhoogt het verkooppotentieel van de erfgoedsite aanzienlijk.

 

Erfgoedstudio kan ook instaan voor de coördinatie van meer complexe erfgoedprojecten. We adviseren eigenaars met gespecialiseerde vooronderzoeken, het aanstellen van een restauratie-architect, het uitwerken van specifieke beheersstructuren, het zoeken naar een exploitant, het organiseren van participatieve trajecten met omwonenden of gebruikers van erfgoed, …

 

Wanneer een eigenaar reeds een specifieke herbestemming voor ogen heeft, kunnen wij een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. We analyseren dan de vooropgestelde ontwikkeling, toetsen de haalbaarheid af aan de erfgoedwaarden van het pand, onderzoeken de marktvereisten, de ruimtelijke en financiële haalbaarheid en adviseren vervolgens hoe men het project verder technisch, inhoudelijk en financieel kan aanpakken.