Restauratie begeleiding

Restauratiebegeleiding


Erfgoedstudio adviseert en begeleidt vastgoedprojecten waarvan de restauratie van beschermd of waardevol erfgoed een belangrijk deel uitmaakt. Deze gespecialiseerde rol nemen wij doorgaans op in opdracht van architectenbureaus en situeert zich zowel in de ontwerpfase, als tijdens de uitvoering.


Het kan hierbij gaan om erfgoedanalyses, bouwtechnische conditiemetingen volgens de norm NEN2767, het optimaliseren van duurzaamheidsingrepen, de aanvraag van erfgoedpremies of -leningen, de coördinatie van restauratieve werkzaamheden, het overleg met erfgoeddiensten, enz.

 

Onze jarenlange expertise inzake bouwkundig erfgoed en onze uitgebreide contacten met diverse overheden in Vlaanderen, gespecialiseerde vaklui,… kunnen de ontbrekende schakel zijn in een succesvol restauratietraject.